Organismes oficials

DIPUTACIÓ DE GIRONA

www.ddgi.cat
Tel. 972 185 000

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L’ESTANY

https://www.plaestany.cat

Tel. 972 573 550

GENERALITAT DE CATALUNYA

www.gencat.cat
Tel. 012

HISENDA (delegació Girona)

www.minhap.es
Tel. 972 210 066

AEAT – Agència Estatal d’Administració Tributària (Delegació Girona)

www.aeat.es
Tel. 972 588 100

SEGURETAT SOCIAL (Tresoreria General – Administració núm.1 Girona)

www.seg-social.es
Tel. 972 409 100

TRÀNSIT (Prefectura Provincial de Girona)

www.dgt.es
Tel. 972 202 950

JUTJATS DE GIRONA (atenció al ciutadà)

www.seuvirtual.net
Tel. 972 181 700

CADASTRE (Gerència Territorial a Girona)

www.catastro.minhap.es
Tel. 972 225 050

CAMBRA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE GIRONA

www.cambragirona.cat
Tel. 972 418 500

CORREUS

www.correos.es
Tel. 900 506 070