Equip de govern

Sr. Josep Jordi Torrentà

Càrrec: Alcalde president. Regidor d’Urbanisme, Medi ambient i Obres i serveis.


Sra. Maria Teresa Brunsó Puigvert

Càrrec: 1a tinent d’alcalde. Regidora de Serveis socials i Educació.


Sr. Lluís Fortet Masanas

Càrrec: 2n tinent d’alcalde. Regidor d’Esports, Administració i Noves tecnologies.


Sra. Elena Rigau Rodeja

Regidora de Festes populars i Hisenda.


Sr. Àlex Esteba Soldado

Regidor de Joventut, Cultura i Comunicació.


Per concertar visites amb els regidors cal trucar a les oficines municipals al telèfon 972 573 192, o bé per correu electrònic a ajuntament@camos.cat.