Mil·lenari de Camós

Document mil·lenari

Camós és un poble antic, ja ho demostren les importants troballes d’època romana de la Vil·la Romana de Vilauba. Per trobar la primera referència escrita del nom de Camós ens hem de remuntar més de mil anys, concretament a un document datat entre els anys 1019-1020.

El document fa referència a la donació d’un alou a la canònica gironina per part de Baró Bonhom i aquest any 2020 Camós celebra el seu mil·lenari.