Edictes

Exercici: 2023 Bop: 146-0 Edicte: 6329 AJUNTAMENT DE CAMÓS - Aprovació de resolucions referents a l'organització de la corporació municipal
Exercici: 2023 Bop: 101-0 Edicte: 4267 AJUNTAMENT DE CAMÓS - Exposició pública del compte general de l'exercici 2022
Exercici: 2023 Bop: 96-0 Edicte: 4015 AJUNTAMENT DE CAMÓS - Aprovació definitiva del Projecte d'urbanització d'un tram del carrer Ponent
Exercici: 2023 Bop: 82-0 Edicte: 3271 AJUNTAMENT DE CAMÓS - Aprovació provisional de modificació de l'Ordenança fiscal núm. 16, reguladora de la taxa pel servei de distribució i subministrament d'aigua potable
Exercici: 2023 Bop: 61-0 Edicte: 2247 AJUNTAMENT DE CAMÓS - Aprovació definitiva del projecte d'urbanització d'un tram del carrer Sant Jordi i UA05 Veïnat de la Bòbila
Exercici: 2023 Bop: 61-0 Edicte: 2246 AJUNTAMENT DE CAMÓS - Aprovació inicial del projecte d'urbanització d'un tram carrer Ponent
Exercici: 2023 Bop: 33-0 Edicte: 1108 AJUNTAMENT DE CAMÓS - Aprovació de convenis urbanístics amb propietaris afectats per l'obra de portada d'aigua en alta
Exercici: 2023 Bop: 19-0 Edicte: 550 AJUNTAMENT DE CAMÓS - Aprovació definitiva del pressupost general per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 248-0 Edicte: 11690 AJUNTAMENT DE CAMÓS - Aprovació inicial del pressupost general per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 235-0 Edicte: 10708 AJUNTAMENT DE CAMÓS - Aprovació de la convocatòria del procés de selecció, pel sistema de concurs, d'una plaça d'auxiliar administratiu/va corresponent a l'oferta pública d'ocupació de l'any 2022