Edictes

Exercici: 2024 Bop: 41-0 Edicte: 1491 AJUNTAMENT DE CAMÓS - Nomenament de personal funcionari en el marc del procés d'estabilització
Exercici: 2024 Bop: 32-0 Edicte: 1093 AJUNTAMENT DE CAMÓS - Informació pública de la declaració d'una parcel·la sobrant
Exercici: 2024 Bop: 22-0 Edicte: 568 AJUNTAMENT DE CAMÓS - Aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2024
Exercici: 2024 Bop: 18-0 Edicte: 394 AJUNTAMENT DE CAMÓS - Aprovació inicial del projecte d'actuació específica (PAE) per l'ampliació d'infraestructura de telefonia al nucli de Santa Magdalena
Exercici: 2024 Bop: 16-0 Edicte: 333 AJUNTAMENT DE CAMÓS - Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 16, reguladora de la taxa pel servei de distribució i subministrament d'aigua potable
Exercici: 2024 Bop: 13-0 Edicte: 210 AJUNTAMENT DE CAMÓS - Convocatòria per a l'elecció de jutge de pau titular i substitut
Exercici: 2024 Bop: 1-0 Edicte: 11065 AJUNTAMENT DE CAMÓS - Aprovació inicial del pressupost general per a l'exercici 2024
Exercici: 2023 Bop: 235-0 Edicte: 10302 AJUNTAMENT DE CAMÓS - Aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal núm. 16, reguladora de la taxa pel servei de subministrament d'aigua potable
Exercici: 2023 Bop: 235-0 Edicte: 10297 AJUNTAMENT DE CAMÓS - Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2024
Exercici: 2023 Bop: 220-0 Edicte: 9563 AJUNTAMENT DE CAMÓS - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 03/2023